Σε άσπρο - πορτοκαλί


(7/365+1)

Ναι, το ξέρω, δεν έπρεπε να πάρω την καρέκλα, αλλά προσπαθούσα να εστιάσω, μπερδεύτηκα και με το ISO και μέχρι να τα πετύχω όλα, ο κύριος πήρε το καπελάκι του και έφυγε και μου έμεινε αυτή η φωτογραφία!

Δεν υπάρχουν σχόλια: