Το λέει και ο καφές:


(125/365+1)

You're extremely hot.

Δεν υπάρχουν σχόλια: