Ας γράψουμε στο ιδρωμένο τζάμι!


(199/365+1)

Χαζοερωτευμένα, τι περιμένεις;

Δεν υπάρχουν σχόλια: