Το βιβλίο δεν είναι δικό μου.


(292/365+1)

Αλήθεια λέω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: