Στη στάση


(352/365+1)

-Ουφ, ας ανάψω ένα τσιγάρο μέχρι να έρθει το αστικό.

Τελικά πήραμε ταξί. (μονής!)

Δεν υπάρχουν σχόλια: